Loading...
Forside 2018-01-16T17:32:34+00:00

Hvad tilbyder vi?

Disse kerneydelser har til formål at medvirke til en bedre adfærd i trafikken og i virksomheder i øvrigt, både internt og eksternt, i forhold til kunder, men også de medtrafikanter der møder virksomhedens køretøjer på vejene.

Resultatet af TrafikTolerances arbejde med virksomhedens medarbejdere, bliver målbar på mange fronter. Dels vil en potentiel virksomheds positive værdisæt blive fulgt op i praksis og visualiseret gennem medarbejderens bedre forståelse for korrekt adfærd.

Dels vil virksomhedens omdømme forbedres, og endelig vil  adfærdsbearbejdningen på sigt, munde ud i en positiv udvikling i omkostningsniveauet i forhold til driften, skaderne samt vedligeholdelsen af køretøjer i virksomhederne. En nedbringelse af  forsikringsudgifterne for pågældende virksomhed, vil ligeledes blive sandsynliggjort, når arbejdet iværksættes og implementeres, via unikke værktøjer, i dagligdagen.

Hvem er vi?

Thomas Jørgensen

Tekst..

Kontakt mig:

Mail: tj@trafiktolerance.dk

Tlf.: +45 56147474

Kontakt os